Zajednica Dizajnera Interijera

Postanite partner

Partner / tijela javne vlasti, institucije, strukovne organizacije

Prednosti

1. Korištenje naziva „Partner Zajednice dizajnera interijera“ što govori o vašoj posvećenosti profesionalnom pristupu poslovanju, bilo da nudite proizvode ili usluge.
2. Besplatna pozicija na digitalnoj platformi u dijelu „Partneri i pokrovitelji“, predstavljanje na način da dobivate cijelu stranicu koja se sastoji od: logotipa, navođenja kontakta (web, društvene mreže) i do 10 fotografija koje će predstaviti Vašu organizaciju
3. Mogućnost predstavljanja organizacije na stručnim skupovima dizajnera interijera Zajednice dizajnera interijera ili partnerskih organizacija uz popuste.

Partner / tijela javne vlasti, institucije, strukovne organizacije Read More »

Obrazovni partner

Prednosti

1. Korištenje naziva „Obrazovni partner Zajednice dizajnera interijera“ što govori o vašoj posvećenosti profesionalnom pristupu poslovanju, bilo da nudite proizvode ili usluge.
2. Besplatna pozicija na digitalnoj platformi u dijelu „Obrazovne institucije“, predstavljanje na način da dobivate cijelu stranicu koja se sastoji od: logotipa, navođenja kontakta (web, društvene mreže) i do 10 fotografija koje će predstaviti Vašu organizaciju
3. Mogućnost predstavljanja obrazovne institucije na stručnim skupovima dizajnera interijera u organizaciji Zajednice dizajnera interijera ili partnerskih organizacija uz popuste.

Obrazovni partner Read More »

Medijski partner

Prednosti

1. Korištenje naziva „Medijski partner Zajednice dizajnera interijera“ što govori o vašoj posvećenosti profesionalnom pristupu poslovanju, bilo da nudite proizvode ili usluge.
2. Besplatna pozicija na digitalnoj platformi u dijelu „Partneri i pokrovitelji“, predstavljanje na način da dobivate cijelu stranicu koja se sastoji od: logotipa, navođenja kontakta (web, društvene mreže) i do 10 fotografija koje će predstaviti Vašu organizaciju
3. Mogućnost predstavljanja organizacije na stručnim skupovima Zajednice dizajnera interijera ili partnerskih organizacija uz popuste.

Medijski partner Read More »

Dobavljači roba i usluga

Prednosti
1. Korištenje naziva „Industrijski partner Zajednice dizajnera interijera“ što govori o vašoj posvećenosti profesionalnom pristupu poslovanju, bilo da nudite proizvode ili usluge.
2. Besplatna pozicija na digitalnoj platformi u dijelu „Industrijski partneri“, predstavljanje na način da dobivate cijelu stranicu koja se sastoji od: logotipa, navođenja kontakta (web, društvene mreže) i do 10 fotografija proizvoda, usluga ili realiziranih projekata.
3. Mogućnost predstavljanja proizvoda i usluga na stručnim skupovima dizajnera interijera u organizaciji Zajednice dizajnera interijera ili partnerskih organizacija uz popuste.

Dobavljači roba i usluga Read More »

Scroll to Top