Zajednica Dizajnera Interijera

Boris Iliev

Boris Iliev
Mob: 0917303515
E-mail: borisnikolailiev@gmail.com

DMr. sc. Boris ILIEV, inženjer dizjnera namještaja, rođen 1983. godine u Makedoniji. Godine 2008. diplomirao na Šumarskom fakultetu u Skoplju na temu dizajna i tehnologije namještaja i interijera. Godine 2011. završio je magistarski studij na temu namještaja i dizajna interijera na Fakultetu za dizajn i tehnologije namještaja i interijera u Skoplju.

Poslijediplomski doktorski studij iz dizajna namještaja i drvnih proizvoda upisao je 2016. godine na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, doktorski studij Drvne tehnologije. U 2021. brani doktorsku disertaciju naslovljenu “Oblikovanje namještaja u zgradama za predškolski odgoj i obrazovanje kao temelj zdravoga dječjega rasta i razvoja “.

Od 2003. do 2005. boravio je na Arhitektonskom fakultetu u Firenci u Italiji, a od 03.2019. do 06.2019. sudjelovao je u okviru Erasmus + mobilnosti na stručnom usavršavanju Fakulteta šumarstva i znanosti o drvu u Pragu u Češkoj.

Od 2007. do 2014. u Skoplju radi u tvornici koja se bavi dizajnom i konstrukcijom namještaja i kao projektant hortikulture u javnom poduzeću. Od 2014. do 2017. u Sofiji radi kao dizajner namještaja i interijera u nekoliko tvrtki.

Svojim dizajnerskim rješenjima i projektima sudjeluje u uređenju više od stotinu kuhinja i kompletnih rješenja interijera za opremanje stambenih i poslovnih zgrada. Više od deset godina istražuje namještaj i interijere vrtića te razne faktore koji na utječu na njihovo opremanje. Do sada je objavio više od deset znanstvenih radova.

Scroll to Top