Zajednica Dizajnera Interijera

...ideja...

...savjetujte se sa stručnjakom...

...od idejnog do izvedbenog rješenja...

...ugovorite uslugu dizajna interijera...

...stilističkih rješenja...

...obrtničkih radova ...

...dostave, montaže...

...rezultat...Vaše zadovoljstvo...

Etički kodeks dizajnera interijera

Članovi Zajednice dizajnera interijera, svojim se pristupanjem Zajednici obvezuju poštivati Etički kodeks Zajednice koji podrazumijeva vođenje svoje djelatnosti dizajna interijera i eksterijera na način koji potiče poštovanje klijenta, kolega, drugih dizajnera interijera, stilista i arhitekata, cijele industrije dizajna interijera i široke javnosti. Članovi Zajednice dizajnera interijera pridržavaju se Etičkog kodeksa, profesionalnog ponašanja, Statuta i svih drugih politika i akata Zajednice.

Etički kodeks sastoji se od slijedećih odredbi za članove Zajednice koji su ispunili Pristupnicu i uredno izvršavaju svoje obveze sukladno toj Pristupnici:

A. Član Zajednice neće davati obmanjujuće, varljive ili lažne izjave ili tvrdnje o svojim profesionalnim kvalifikacijama, iskustvu, sposobnostima ili učinku.

B. Član Zajednice neće dopustiti da se njegovo ime ili naziv organizacije (obrta, poduzeća ili druge pravne osobe) koristi u vezi s nacrtom ili projektom u koji nije osobno ili aktivno uključen.

C. Član Zajednice će u poslovima dizajna interijera postupati s razumnom pažnjom i kompetentnošću, pridržavati se postojećih zakona, propisa i kodeksa koji reguliraju profesiju dizajnera interijera kako ih je utvrdila država ili nadležna institucija zemlje u kojoj posluje, a također će uzeti u obzir zdravlje, sigurnost i dobrobit javnosti u svakom trenutku.

D. Član Zajednice neće svjesno kršiti zakon, niti savjetovati ili pomagati klijentima u ponašanju za koje zna ili bi razumno trebao znati da je nezakonito.

E. Član Zajednice će svoje profesionalne aktivnosti obavljati pošteno i s pažnjom dobrog gospodara.

F. Ugovor člana Zajednice s klijentom mora jasno odrediti opseg i prirodu projekta, usluge koje treba izvršiti i način naknade za te usluge, uključujući, bez ograničenja, svu naknadu koju će primiti kao dizajner interijera u vezi s projektom.

G. Član Zajednice će pomoći klijentu u razumijevanju i dobivanju pune usluge i prava izraženih ili definiranih u ugovorima, sporazumima ili jamstvima.

H. Član Zajednice će obavljati sve poslovne aktivnosti bez predrasuda u pogledu dobi, rase, nacionalnog podrijetla, vjere, seksualne orijentacije, bračnog statusa, invaliditeta ili statusa veterana.

I. Član Zajednice neće namjerno dati nikakvu izjavu koja šteti ugledu, izgledima ili poslovanju drugog dizajnera interijera, stilista ili arhitekta.

J. Član Zajednice neće svjesno plagirati dizajn ili kršiti autorska prava drugog dizajnera.

Statut Udruge predviđa da član Zajednice može biti isključen ako se ponaša suprotno odredbama ovog Etičkog kodeksa i profesionalnog ponašanja.

Scroll to Top