Zajednica Dizajnera Interijera

...ideja...

...savjetujte se sa stručnjakom...

...od idejnog do izvedbenog rješenja...

...ugovorite uslugu dizajna interijera...

...stilističkih rješenja...

...obrtničkih radova ...

...dostave, montaže...

...rezultat...Vaše zadovoljstvo...

EU fondovi, održivost i ekologija

Odbor za EU fondove, održivost i ekologiju promiče održive prakse u području dizajna interijera i osiguravanju da se EU fondovi učinkovito dodjeljuju za potporu tim inicijativama.

Jedan od glavnih ciljeva odbora je podizanje svijesti među dizajnerima interijera o važnosti integriranja održivosti i ekoloških načela u njihov dizajn. To uključuje razmatranje faktora kao što su energetska učinkovitost, smanjenje otpada, korištenje ekološki prihvatljivih materijala i promicanje bioraznolikosti unutar izgrađenog okoliša.

Što se tiče fondova EU-a, odbor surađuje s relevantnim dionicima kako bi identificirao mogućnosti financiranja koje dizajneri interijera mogu iskoristiti za provedbu praksi održivog dizajna. Članovima zajednice mogu pomoći u procesu prijave i/ili dati smjernice o pristupu tim fondovima.

Nadalje, odbor radi na uspostavljanju partnerstva sa stručnjacima iz industrije, istraživačkim institucijama i drugim organizacijama uključenim u promicanje održivosti i ekologije. Ova partnerstva omogućuju razmjenu znanja, zajedničke inicijative i razvoj inovativnih rješenja u području uređenja interijera.

Fokusirajući se na EU fondove, održivost i ekologiju, odbor aktivno doprinosi transformaciji profesije dizajna interijera prema održivijoj i ekološki osviještenoj industriji.

Scroll to Top